Problem
Speciellt på varmförzinkade band, plåt eller detaljer med stora plåtytor (förzinkade behållare) kan rinningar uppträda, som i nederkanten ser ut som droppar. Förtjockningarna kallas för gardinbildning.

Uppkomst
Gardinbildning eller förtjockningar uppkommer då godsets upptagningshastighet ur zinkbadet inte är anpassad till zinkbadets viskositet. Detta händer speciellt då ett tunt lager av aluminiumoxid bildats på badytan i aluminiumlegerade bad. Detta “frysta” oxidskikt orsakar gardinbildningar på ytan när den ännu inte stelnade zinken rinner av ojämnt under oxidskiktet.

Små reducerade glödskalsbitar kan bilda järn-zinkkristaller på den förzinkade ytan, vilket lokalt höjer smältans viskositet och ger ojämn avrinning.

Ibland kan även rester av flussen finnas med i gardinbildningen.

Identifiering
Det är lätt att se gardinbildning med blotta ögat.

Möjligheter till förväxling
Gardiner kan normalt inte förväxlas med andra avvikelser. Möjligen kan icke avrunna förtjockningar i valsriktningen förväxlas med striationer.

Åtgärder
Kontrollera upptagningshastigheten och zinkbadets temperatur. Undvik glödskalsrester på på godsytan och kontrollera badets aluminiumhalt.

Ansvarig
Varmförzinkaren är ansvarig för att det inte bildas gardiner.

Inverkan för kund
Gardinbildning ger ojämna ytor men påverkar inget annat.