Problem
Varmförzinkade detaljer får ibland ett grått, matt utseende på hela eller delar av ytan.

Kiseltätat stål som givit ett mörkgrått zinkskikt.
Blanka rör tillverkade av aluminiumtätat stål och gråa rör tillverkade av kisletätat stål.

Uppkomst
Gråa, matta skikt uppkommer då den intermetalliska fasen (järn-zinkskiktet) går ända ut i zinkskiktets yta. En jämn, grå yta fås då kiselhalten i stålet är hög, över ca 0,25 %. Delvis gråa ytor kan uppstå där värme stannar kvar i materialet länge. Där värmen finns kvar fortsätter järnzinkfasen att växa. Sådana områden kallas ibland värmefläckar. På en konstruktion som är sammansatt av av stål med olika kiselhalter kan vissa delar bli blanka och andra mattgrå. Stål med kisel- + fosforhalter inom Sandelinområdet (> 0,03 til < 0,14) får också gråa och spröda skikt.

Identifisering
Det är lätt att känna igen gråa zinkskikt.

Möljigheter till förväxling
Gråa zinkskikt kan inte förväxlas med andra avvikelser.

Åtgärder
Gråa zinkskikt är svåra att undvika om godsets värmeinnehåll är stort och kiselhalten hög. Snabbare kylning efter doppning kan om konstruktionen tillåter ge blankare skikt. Gråa skikt är vanligtvis tjockare än blanka . Om ett blankt skikt önskas ska ett aluminiumtätat stål väljas.

Ansvarig
Kunden är ansvarig för materialvalet.

Inverkan för kund
Bättre korrosionsbeständighet genom att skikttjockleken är högre.