Problem
Vitblemma är ett vitaktigt till ljusgrått volymiöst pulver på förzinkningsgodsets yta bestående av basiska zinkkarbonater.

Uppkomst
Vitblemma uppstår genom zinkkorrosion vid lagring av förzinkade föremål i fuktig atmosfär, framförallt i närvaro av kondensvatten.

Identifiering
Vitblemma är lätt att känna igen med blotta ögat.

Möjligheter till förväxling
Ingen

Åtgärder
Lagra godset på rätt sätt så att luft har möjlighet att komma åt alla ytor. Undvik spalter eller tätt sammanpackat gods. Skydda inte förzinkat gods med tätpackad plast – då bildas en korrosionskammare. Gods, som har fått vitblemma, kan rengöras med högtryckstvätt eller vid mindre godsytor med rostfri stålull. Vitblemma försvinner också av sig självt efter en viss tids luftexponering.

Ansvarig
Varmförzinkaren är ansvarig före leverans och kunden efter leverans.

Inverkan för kund
Vitrost är endast av estetisk natur och försvinner vid “fri” exponering.