Problem
Ibland uppträder ett nätverksliknande mönster hos zinkskiktet.Nätverket är grått på en i övrigt blank yta.

Uppkomst
Nätverket bildas av samma anledning som gråa zinkskikt men skillnaden här är att kiselhalten är lägre eller att godsets värmeinnehåll inte är så högt. Möjligen kan även kiselinnehållet i stålet vara korngränsfördelat eller oxiderat till en viss del.

Identifikation
Känns lätt igen på grund av nätverksmönstret.

Möjlighet till förväxling
Kan inte förväxlas med andra avvikelser.

Åtgärder
Använd stål med lägre kiselhalt. Se även information under “Gråa zinkskikt” samt “Val av stål vid varmförzinkning”.

Ansvarig
Kunden ansvarar för materialvalet.

Inverkan för kund
Nätverket har endast estetisk inverkan. Korrosionsskyddet eller vidhäftningen påverkas inte.