Problem
Ibland får zinkskikten en onormal råhet.

Orsak
Rå beläggning bildas när godsets yta är så rå att zinksmältan som följer med godset upp inte kan jämna ut ojämnheterna. Effekten förstärks av att järnzinkskiktet växer kraftigare på förhöjningar än fördjupningar. Även en ojämn tillväxt av järnzinkskiktet kan ge rå yta, trots att godsytan är relativt jämn. En ojämn avrinning av den zink som följer med godset upp ut badet kan också ge en rå beläggning, t ex på dåligt urblåsta rör.

Identifiering
Råa beläggningar kan lätt identifieras. En kompletterande metallografisk undersökning kan dock behövas för att konstatera orsaken.

Möjligheter till förväxling
Kan möjligen förväxlas med betskador men endast då betskadorna inte är för djupa.

Åtgärder
Byt material vid tillverkningen eller justera materialets yta före förzinkning.

Ansvarig
Kunden är ansvarig för att materialytan är ok vid tillverkningen. Varmförzinkaren bör upplysa kunden om problemet före förzinkning och få kundens godkännande.

Betydelse för kunden
Rå beläggning har endast estetisk betydelse.