Problem
Vid varmförzinkning kan godset spricka utmed korngränserna i stålet. Sprickorna är i regel fyllda med zink eller järn-zinklegering.

En under spänning stående rörslinga som brustit genom spänningskorrosion vid varmförzinkning.

Uppkomst
Spänningskorrosionssprickning uppkommer då det gods som ska varmförzinkas har spänningar över en viss nivå. Över denna nivå kan spänningarna inte utlösas vid varmförzinkningen utan zinken tränger in i bildade mickrosprickor och spränger dem. Spänningarna kan uppkomma genom härdning eller kraftig kallbearbetning. Normalt brukar det sägas att nivån ligger runt HRc=33, men detta varierar något med stålsammansättningen.

Identifikation
Vanligen syns sprickorna med blotta ögat eller genom att godset i extrema fall helt enkelt spricker.Vid metallografiskt undersökning syns zink i sprickorna.

Möjligheter till förväxling
Spänningskorrosionssprickor kan förväxlas med sprickor som fanns i godset före förzinkning eller med sprickor som bildats vid kraftig deformation.

Åtgärder
I gods som utsatts för dragspänningar måste konstruktionen göras om, så att spänningen sänks under kritisk nivå. Kraftigt kallbearbetat gods måste avspänningsglödgas, (bockningsradie >godstjocklek) T ex bör en 10.9-skruv sänkas till 8.8-hållfasthet genom att gå upp i dimension.

Ansvarig
Vid order ska kunden upplysa varmförzinkaren om godsets hårdhetsvärde eller om godset är kraftigt kallbearbetat. (Max hårdhetsvärde är HRc < 33 eller HB > 325. Varmförzinkaren ska upplysa kunden om riskerna vid lämnandet av offert.

Inverkan för kund
Gods, som drabbats spänningskorrosionssprickning kan inte användas.