Problem
Sprickorna finns redan i materialet innan varmförzinkningsoperationen påbörjas.

Uppkomst
Ibland händer det att det finns sprickor i det gods som ska varmförzinkas. Tyvärr upptäcks de inte alltid, vare sig av godstillverkaren eller av varmförzinkaren under förbehandlingen. Det vanligaste är att de uppkommit under tidigare bearbetning eller värmebehandling.

Identifikation
Sprickor, som blivit förbisedda , framträder alltid tydligare efter varmförzinkningen. Ofta framträder sprickan som en svart rand. I allmänhet är sprickan inte helt fylld med zink, iallafall inte ned till sprickans botten.Tvärt om kan sprickans flanker fortfarande vara täckta med oxidprodukter, vilka syns väl i polerade snitt.

Möjligheter till förväxling
Ovanstående sprickor kan möjligen förväxlas med spänningskorrosionssprickor (se föregående), men dessa har inga oxidrester kvar, vare sig i sprickan eller sprickbotten.

Åtgärder
Material med sprickor ska helst sorteras ut före varmförzinkning.

Ansvarig
Kunden är ansvarig för att godset är sprickfritt.

Inverkan för kund
Beror på sprickans omfattning och godsets användningsområde, men oftast kan godset inte användas så som det var avsett.