Problem
Lokalt i zinkskiktet finns förtjockade parallellgående partier av olika längd och bredd. Partierna löper i godsets vals- eller dragriktning.

Uppkomst
Striationer uppkommer vid varmförzinkningen då godset yta har lokala skador från valsning eller dragning. I sådana skador reagerar zinken kraftigare och bildar tjocka järn-zinkskikt som syns som upphöjda ränder i zinkbeläggningen.

Identifiering
Striationer känns igen med blotta ögat.

Möjligheter till förväxling
Striationer kan förväxlas med gardinbildning. En metallografisk undersökning måste ofta utföras för att säkerställa vilken typ av avvikelse det är frågan om.

Åtgärder
Byt material eller åtgärda materialytan.

Ansvarig
Kunden ansvarar för att godsets kvalitet är tillräcklig.

Inverkan för kund
Striationer påverkar ytans utseende. Korrosionsskyddet blir pga den höga skikttjockleken ännu bättre i områden med striationer. Ytorna är dock ojämna.