Problem
Svarta fläckar, utan eller i kombination med råa och ojämna zinkbeläggningar uppträder ibland på varmförzinkat gjutgods. Vid så kallat “bränt gods” kan det förekomma skålformade förhöjningar vid produktens kanter.

Uppkomst
Bränt gjutgods förekommer då godsets yta har förändrats genom inre oxidation vid glödgning före varmförzinkning. De då bildade små oxidpartiklarna stör förzinkningsprocessen och ger råa ojämna zinkskikt som i godsets kanter kan höja sig skålformigt över godset.

Svarta fläckar kan också uppkomma genom dålig rengöring (blästring) av gjutgodsets yta. För lång betning ger också svarta fläckar genom grafitutfällning på godsytan.

Identifikation
Svarta fläckar på grund av dålig rengöring konstateras lätt med blotta ögat. Bränt gjutgods kan endast konstateras genom metallografisk undersökning där oxidpartiklarna blir synliga.

Möjligheter till förväxling
Bränt gjutgods med svarta fläckar eller enbart svarta fläckar kan inte förväxlas med andra avvikelser.

Åtgärder
Kontrollera att ytrenheten är bra (blästring Sa 3) och beta endast kort tid, max i några minuter. Kontrollera om gjutgodset glödgats och blästra då ytan ordentligt till Sa 3. Efter en sådan blästring räcker det med en kort betning före förzinkningen.

Ansvarig
Kunden svarar för att godset levereras ordentligt rengjort till varmförzinkaren om inte annat överenskommits.

Inverkan för kund
Obelagt gods har inget korrosionsskydd.