Problem
Upphöjningar i form av droppar eller längre stråk förekommer på godsytan efter förzinkning.

Uppkomst
Droppar eller tårar bildas om den zinksmälta som följer med godset upp ur badet har för hög ytspänning. Detta förhindrar vidhäftning och en jämn avrinning av den smälta zinken. Ytspänningen ökar kraftigt vid förekomst av bland annat zinkoxid, som kan bildas vid reduktion av glödskalsrester på godsets yta i zinkbadet.

Identifiering
Tårar känns lätt igen med blotta ögat.

Möjligheter till förväxling
Tårar kan inte förväxlas med andra avvikelser.

Åtgärder
Kontrollera att flussen har rätt koncentration och att aluminiumhalten i badet är korrekt. Beta eller blästra bort glödskalsresterna före förzinkning.

Ansvarig
Varmforzinkaren är ansvarig för att det inte bildas tårar.

Inverkan för kund
Tårar ger ojämna ytor men har ingen annan inverkan.