Problem
Tryckmärken uppkommer på ställen då zinkbeläggningen lokalt trycks in eller flyttas i sidled. Till form och storlek följer de helt de föremål som orsakar dem.

Uppkomst
Tryckmärken uppkommer efter använda lyftdon (kätting, wire) eller fasta verktyg . Dessa verktyg trycks in i järn-zinkskiktet vi upptagning ur zinkbadet, eftersom skiktet inte stelnat ännu. Tryckmärken kan även uppstå om zinkskiktet inte hunnit stelna innan godset läggs på upplag.

Identifiering
Tryckmärken identifieras lätt med blotta ögat eftersom de ofta har som en vall runt intrycket.

Möjligheter till förväxling
Ingen.

Åtgärder
Använd minimala anliggningsytor. Använd befintliga hål och häng godset i tråd istället för kätting om detta är möjligt. Se till att zinken har stelnat innan den läggs mot andra föremål.

Ansvarig
Kunden ansvarar för att godset har upphängingsmöjligheter. Varmförzinkaren ansvarar för att tryckmärkena minimeras på gods där de inte kan undgås.

Inverkan för kund
Endast estetisk.