2 september, 2022

Generiska bedömningsmodeller tillämpade på zink i bräckt vatten

EU:s vattendirektiv har tagits fram för att skapa en enhetlig förvaltning av alla medlemsländernas vatten, och även Norge har valt att följa denna strategi. Syftet är […]