Tykke belægninger på svejsninger

Problem

Svejsninger planslibes ofte før varmforzinkning, for at undgå en forhøjning efter varmforzinkningen.

Det sker dog ret ofte, at svejsningen alligevel fremstår som en forhøjning efter varmforzinkningen, og der opstår tvivl om, hvorvidt planslibningen virkelig er blevet udført.

I visse tilfælde bliver forhøjningen ikke så kraftig, men man får i stedet en mat, grå rand ved svejsesømmen.

I sådanne tilfælde drejer det sig hverken om fejl i slibningen eller i varmforzinkningen, som ellers ofte får skylden for afvigelsen.

Tyk belægning på svejsesøm, trods slibning før varmforzinkningen.
Grå belægning omkring svejsesømmen.

Årsag

Årsagen til problemet er, at stålets og svejseelektrodens indhold af silicium er vidt forskellige. Svejsesømmen har normalt højt indhold af silicium og får derfor en tykkere zinkbelægning.

Forskellen bliver særlig markant, hvis svejseelektroden har et højt siliciumindhold (f. eks. 0,70 %) og stålet er aluminiumberoliget og uden silicium. (Se FDV’s “Valg af stål til varmforzinkning”).

Identifikation

Genkendes let på en markant forhøjning ved svejsesømmen eller en grå zone, som dækker svejsefugen eller evt. forekomme på begge sider af svejsefugen.

Risiko for forveksling

Kan ikke forveksles med nogen anden afvigelse.

Foranstaltninger

Svaret synes at være enkelt – anvend en elektrode med et lavere indhold af silicium.

Men det er desværre ikke så enkelt. Langt de fleste svejseelektroder har et indhold af silicium på 0,50-1 og det er svært at forudse, hvor meget silicium der oxideres eller diffunderer i basismaterialet i forbindelse med svejsning.

Den bedste måde at konstatere om der er et problem, er at foretage prøvedyp. Derved kan man konstatere, hvilke svejsematerialer der kan anvendes.

Ansvar

Kunden er ansvarlig for, at de rette svejseelektroder anvendes.

Konsekvenser for kunden

Den tykke og matgrå belægning kan give funktionelle og visuelle problemer. Den tykke belægning på svejsesømmen kan have en større afskalningstilbøjelighed.

For members
Dansk