Tykke belegg på sveisesømmer

Problem
Sveisesømmer slipes som regel ned før varmforzinking for ikke å få en opphøyd streng etter varmforzinking. Allikevel hender det ganske ofte at det fremkommer en kraftig forhøyning etter varmforzinking, og tvil oppstår om sliping virkelig er utført. I andre tilfelle får man en matt grå rand (render) ved sveisefugen. Dette skyldes verken manglende sliping eller feil varmforzinking, hvilket det ofte påstås.

Eksempler på tykt belegg på sveisefuge tross sliping før varmforzinking

Årsak
Problemene forårsakes av at stålets og sveiseelektrodens innhold av kisel er forskjellig. Høy kiselinnhold gir som kjent tykkere belegg. Forskjellen blir spesielt markert hvis elektroden har høyt kiselinnhold (ca. 70 %), og stålet er kiselfritt, aluminium tettet.

Identifisering
Kjennes lett igjen på en markert forhøyning ved sveisesømmen, eller en grå sone som dekker sveisefugen, eller forekommer på begge sider av denne.

Muligheter til forveksling
Ingen.

Tiltak
Svaret synes enkelt – bruk en lavkisel elektrode. Men så enkelt er det dessverre ikke. Leverandøren av sveisemateriellet vet ofte ikke selv hva kiselinnholdet i elektrodene er, og det er vanskelig å forutse hvor mye kisel som oksideres eller diffunderer inn i grunnmaterialet. Beste måten for å konstatere om det er et problem eller ikke er å foreta prøvedypping. Derved ser man hvilke sveisemateriell som fungerer, og disse skal så brukes.

Ansvarlig
Kunden er ansvarlig for at riktige elektroder er brukt i konstruksjonen.

Betydning for kunde
Det tykke belegget kan eventuelt ha betydning for funksjonen, ellers ikke.

For members
Norsk bokmål