Problem
Svetsar slipas ofta av före varmförzinkning för att slippa en upphöjd sträng efter varmförzinkning. Ändå händer det ganska ofta att en kraftig upphöjning erhålls och tvivel uppkommer om slipning verkligen utförts. I andra fall kanske inte upphöjningen blir så kraftig, men man får istället en matt, grå rand (ränder) vid svetsen. I sådana fall är det varken fel på slipningen eller varmförzinkningen, vilket avvikelsen ofta skylls på.

Tjock beläggning trots slipning.
Grå beläggning.
Tjock beläggning.

Uppkomst
Problemet orsakas av att stålets och svetselektrodens innehåll av kisel är olika. Högre kiselhalt i ett material ger ett tjockare skikt som ofta är mörkare. Skillnaden blir särskilt markant om elektroden har högt kiselinnehåll (ca 0.70%) och stålet är aluminiumtätat, och därför har låg kiselhalt (Se “Handbok i Varmförzinkning” , Nordic Galvanizers)

Identifiering
Känns lätt på en markerad upphöjning vid svetssömmen, eller i en grå zon som kan täcka svetsen, eller förekomma på båda sidor om den.

Möjligheter till förväxling
Kan inte förväxlas med någon annan avvikelse.

Åtgärder
Svaret verkar enkelt – använd en elektrod med lägre kiselinnehåll. Men tyvärr är det inte så enkelt. Leverantören av svetsmaterialet vet inte alltid vad kiselinnehållet i elektroderna är, och det är svårt att förutsäga hur mycket kisel som oxideras eller diffunderar in basmaterialet. Det bästa sättet att avgöra om det finns ett problem eller inte är att göra en provdoppning. Detta visar vilka elektroder som fungerar och dessa ska sedan användas i fortsättningen.

Ansvarig
Kunden ansvarar för att rätt elektroder används.

Inverkan för kund
Det tjocka zinkskiktet kan eventuellt ge funktionella störningar, annars har det ingen betydelse.