Lång livslängd till lågt koldioxidavtryck
5 May, 2022
Generiska bedömningsmodeller tillämpade på zink i bräckt vatten
2 September, 2022
Lång livslängd till lågt koldioxidavtryck
5 May, 2022
Generiska bedömningsmodeller tillämpade på zink i bräckt vatten
2 September, 2022

Varmförzinkning av högållfasta stål

Höghållfasta stål blir allt vanligare i en rad olika tillämpningar. En av anledningarna är naturligtvis de höghållfasta stålen innebär att nättare konstruktioner kan tillverkas, och man spar både material och vikt vid transporter, vilken skonar miljön. Andra argument är att en tåligare produkt kan fås, till exempel som med vägräcket som beskrivs nedan.

Internationellt forskningsprojekt

SSAB och Luleå tekniska universitet har deltagit i ett internationellt forskningsprojekt där man under tre år har arbetat med målsättningen att införa höghållfasta stål i vägräcken. Det nya vägräcket med höghållfasta stål från SSAB är upp till tre gånger så starkt som nuvarande material. Luleå tekniska universitet har haft en viktig roll i utvecklingsarbetet. Krocktester har visat att det nya räcket klarar att fånga upp en last på 44 ton vid 70 km/h. Nuvarande räcke klarar 38 ton vid denna hastighet.

Materialforskarna vid LTU har främst bidragit med mekanisk provning, där man testat stålets hållfasthet vid normal samt förhöjd hastighet. De har även undersökt materialens seghetsbeteende och mikrostruktur, samt kontrollerat så att svetsfogarna håller. Hållfastheten på 500-700 MPa motsvarar en styrka som är cirka två till tre gånger högre än hos det varmförzinkade stål som används i dagens vägräcken.

Korrosionsskyddet viktigt

Korrosionsskyddet för räckena är oerhört viktigt. De ska ha en lång underhållsfri livslängd och får inte rosta, då tappar de sin funktion. Här är varmförzinkning det korrosionsskydd som visat sig fungera bäst.  Konventionella konstruktionsstål påverkas inte av värmen i varmförzinkningsprocessen, så det är inget man behöver tänka på så länge man håller sig till dessa stål. När det gäller de höghållfasta stålen så fungerar vissa bra att varmförzinka, medan andra inte passar för denna ytbehandling. Som användare är det viktigt att man tar reda på vad som gäller för det material man tänkt sig.

Olika sätt att öka stålets hållfasthet

Det finns flera sätt att öka hållfastheten hos stål. Hos det stål som användes i det ovan nämnda projektet har hållfastheten skapats genom termomekanisk valsning. Det innebär att stålet värms upp till 1 200 °C, och därefter sker svalnings- och deformationsförloppet genom valsning från 1 200 °C ned till rumstemperatur på ett kontrollerat sätt. Detta kräver även en noggrann kontroll av den kemiska sammansättningen hos stålet. I databladen för de använda stålen, S 500 MC och S 700 MC från SSAB, står det att materialen klarar värmebehandling upp till 580°C. Det betyder att det går bra att varmförzinka dem, då temperaturen i zinkbadet är 460° C.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar