Annikki

5 maj, 2022

Varmförzinkning av högållfasta stål

Höghållfasta stål blir allt vanligare i en rad olika tillämpningar. En av anledningarna är naturligtvis de höghållfasta stålen innebär att nättare konstruktioner kan tillverkas, och man […]
5 maj, 2022

Lång livslängd till lågt koldioxidavtryck

Det är mycket diskussioner om koldioxidavtryck idag. Koldioxidavtryck är en beräkning av den totala uppsättningen av utsläpp av växthusgaser (GHG) som orsakas av en organisation, en […]
5 maj, 2022

Pulverlackerad varmförzinkad
bergbult klarar tuffa miljöer

Begreppet bergförstärkning omfattar bland annat bergförankring med bult eller nät, sprutbetong och i vissa fall injektering. Dessa tekniker används när bergrum och tunnlar förstärks i anläggningsskedet eller i […]
5 januari, 2022

Pulverlack på varmförzinkat stål – godkänt för offshoremiljöer

Varmförzinkning ger ett långt underhållsfritt korrosionsskydd av stål i de flesta miljöer. I vissa fall kan det dock vara en fördel att kombinera varmförzinkningen med ett […]
4 januari, 2022

Varmförzinkat stål i kustmiljöer – fungerar det?

Arkitekter, ingenjörer och föreskrivare efterfrågar ofta erfarenheter från tidigare konstruktioner då de ska bedöma material för ett specifikt användningsområde. Detta är en god idé – den […]
3 januari, 2022

Varmförzinkning och korrosivitetsklasser

I vilka korrosivitetsklasser kan varmförzinkat stål användas? Denna fråga är vanligt förekommande, då det ofta bara anges en specifik korrosivitetsklass i upphandlingsunderlaget när ytbehandling ska beställas. […]
22 oktober, 2021

Laddstationer för elbilar – ny intressant produkt i infrastrukturen

Antalet offentliga laddstolpar i Sverige är betydligt färre än behovet. Det menar i alla fall bilistorganisationen M Sverige som har granskat tillgängliga laddningsmöjligheter i samhället.  Slutsatsen […]
20 juni, 2021

Fördelarna med närproducerat gäller inte bara livsmedel!

I Norden har vi höga krav på vår industriproduktion. Lokala myndigheter utför tillståndsprövningar och kontrollerar att givna gränsvärden inte överskrids. Att personalen har avtalsenlig lön, betald […]
20 juni, 2021

Blogg

I vår blogg presenterar vi nyheter och intressant information om zink och varmförzinkning – det tåliga korrosionsskyddet med oöverträffad livslängd!
For members
Svenska