Annikki

28 november, 2023

Viktiga egenskaper hos ett bra korrosionsskydd

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos ett bra korrosionsskydd? Att det är heltäckande, har god vidhäftning och verkligen erbjuder ett långvarigt skydd är några egenskaper som […]
28 november, 2023

Pulverlackering på varmförzinkat stål ger ännu bättre livslängd

Även om varmförzinkning i sig själv oftast ger ett väldigt bra korrosionsskydd, kan ibland en förstärkning vara önskvärd i vissa aggressiva miljöer. Duplexsystem, som det kallas […]
18 september, 2023

Varmförzinkat stål i kontakt med olika träslag

Det finns många tillämpningar där det både är snyggt och praktiskt att kombinera metall och trä. Eftersom det ofta handlar om byggnadsverk där lång underhållsfri livslängd […]
12 juni, 2023

Internationellt samarbete höjer nivån på nordisk varmförzinkning

Nordic Galvanizers, deltar allt mer aktivt inom EGGA, European General Galvanizers Association, föreningen för Europas alla varmförzinkningsföretag. EGGA representerar ca 700 varmförzinkningsanläggningar som sysselsätter närmare 40 […]
11 juni, 2023

För bästa korrosionsskydd – kombinera varmförzinkning och lackering!

Många studier har visat att s.k. duplexsystem, d.v.s. varmförzinkning plus målning, är det mest kostnadseffektiva sättet att skydda stål mot rost i avseendet livslängd till första […]
8 december, 2022

Olika stålsorter i samma konstruktion

Nedan diskuteras två fall, dels när olika stålsorter svetsas ihop och varmförzinkas tillsammans och vilken effekt detta kan ha vid varmförzinkningen, dels när varmförzinkat stål används […]
2 september, 2022

Generiska bedömningsmodeller tillämpade på zink i bräckt vatten

EU:s vattendirektiv har tagits fram för att skapa en enhetlig förvaltning av alla medlemsländernas vatten, och även Norge har valt att följa denna strategi. Syftet är […]
5 maj, 2022

Varmförzinkning av högållfasta stål

Höghållfasta stål blir allt vanligare i en rad olika tillämpningar. En av anledningarna är naturligtvis de höghållfasta stålen innebär att nättare konstruktioner kan tillverkas, och man […]
5 maj, 2022

Lång livslängd till lågt koldioxidavtryck

Det är mycket diskussioner om koldioxidavtryck idag. Koldioxidavtryck är en beräkning av den totala uppsättningen av utsläpp av växthusgaser (GHG) som orsakas av en organisation, en […]