Annikki

8 december, 2022

Olika stålsorter i samma konstruktion

Nedan diskuteras två fall, dels när olika stålsorter svetsas ihop och varmförzinkas tillsammans och vilken effekt detta kan ha vid varmförzinkningen, dels när varmförzinkat stål används […]
2 september, 2022

Generiska bedömningsmodeller tillämpade på zink i bräckt vatten

EU:s vattendirektiv har tagits fram för att skapa en enhetlig förvaltning av alla medlemsländernas vatten, och även Norge har valt att följa denna strategi. Syftet är […]
5 maj, 2022

Varmförzinkning av högållfasta stål

Höghållfasta stål blir allt vanligare i en rad olika tillämpningar. En av anledningarna är naturligtvis de höghållfasta stålen innebär att nättare konstruktioner kan tillverkas, och man […]
5 maj, 2022

Lång livslängd till lågt koldioxidavtryck

Det är mycket diskussioner om koldioxidavtryck idag. Koldioxidavtryck är en beräkning av den totala uppsättningen av utsläpp av växthusgaser (GHG) som orsakas av en organisation, en […]
5 maj, 2022

Pulverlackerad varmförzinkad
bergbult klarar tuffa miljöer

Begreppet bergförstärkning omfattar bland annat bergförankring med bult eller nät, sprutbetong och i vissa fall injektering. Dessa tekniker används när bergrum och tunnlar förstärks i anläggningsskedet eller i […]
5 januari, 2022

Pulverlack på varmförzinkat stål – godkänt för offshoremiljöer

Varmförzinkning ger ett långt underhållsfritt korrosionsskydd av stål i de flesta miljöer. I vissa fall kan det dock vara en fördel att kombinera varmförzinkningen med ett […]
4 januari, 2022

Varmförzinkat stål i kustmiljöer – fungerar det?

Arkitekter, ingenjörer och föreskrivare efterfrågar ofta erfarenheter från tidigare konstruktioner då de ska bedöma material för ett specifikt användningsområde. Detta är en god idé – den […]
3 januari, 2022

Varmförzinkning och korrosivitetsklasser

I vilka korrosivitetsklasser kan varmförzinkat stål användas? Denna fråga är vanligt förekommande, då det ofta bara anges en specifik korrosivitetsklass i upphandlingsunderlaget när ytbehandling ska beställas. […]
22 oktober, 2021

Laddstationer för elbilar – ny intressant produkt i infrastrukturen

Antalet offentliga laddstolpar i Sverige är betydligt färre än behovet. Det menar i alla fall bilistorganisationen M Sverige som har granskat tillgängliga laddningsmöjligheter i samhället.  Slutsatsen […]