Pulverlackerad varmförzinkadbergbult klarar tuffa miljöer
5 maj, 2022
Varmförzinkning av högållfasta stål
5 maj, 2022

Lång livslängd till lågt koldioxidavtryck

Det är mycket diskussioner om koldioxidavtryck idag. Koldioxidavtryck är en beräkning av den totala uppsättningen av utsläpp av växthusgaser (GHG) som orsakas av en organisation, en aktivitet eller produkt. Ofta anges värdet i koldioxidekvivalenter, det vill säga hur mycket koldioxid, eller dess motsvarighet i andra växthusgaser, som släpps ut. I princip alla företag jobbar idag för att minska sitt koldioxidavtryck och öka produkternas livslängd. Uttryck som cirkularitet, återbruk och återvinning blir allt viktigare, dels på grund av myndighetskrav men även till följd av att marknaden efterfrågar mer miljövänliga produkter.

Modulsystem

Ett företag som jobbat aktivt med den här frågorna är finska R-Taso, som designar och tillverkar modulsystem för industriplattformar, gångbryggor och trappor.  Alla deras produkter är modulära och kompatibla med varandra och möjliggör konstruktion av stora, lättanpassade enheter. R-Taso designar både produkter för nya industrier och för uppgraderingar av befintliga installationer.  R-Taso:s produkter är goda exempel på den cirkulära ekonomin, och hela 95 % av dem är varmförzinkade!

Intressant projekt

Ett exempel på ett intressant projekt utfört av R-Taso är underhållsplattformar, trapptorn och gångbryggor för Stora Enso Uleåborgs anläggning. De viktigaste faktorerna för att minska koldioxidavtrycket är enligt R-Taso en intelligent design, optimerad användning av råmaterial samt stålets ursprungsland.

Rätta underleverantörer viktigt

R-Taso har använt SSAB:s stål för Stora Enso-projektet, vilket representerar ett av de lägsta koldioxidavtrycken i världen. Med hjälp av HYBRIT-tekniken kommer SSAB att vara det första stålföretaget i världen som levererar fossilfritt stål till marknaden så tidigt som 2026, men redan i dag är deras stålproduktion en av de mest miljöanpassade och ett intressant val för den miljömedvetna konsumenten. New Boliden, som levererar zink till Nordens varmförzinkare, har också ett starkt miljöfokus, med målet att minska sin CO2-intensitet med 40 % till 2030. Betydande investeringar görs att öka energieffektiviteten och minska användandet av fossila bränslen.

R-Taso väljer varmförzinking

Den huvudsakliga ytbehandlingen av R-Tasos stålkonstruktioner är varmförzinkning enligt EN ISO 1461. Varmförzinkning ger produkterna ett bra korrosionsskydd och god beständighet i krävande industrimiljöer. Varmförzinkat stål tål även den mekaniska påfrestningen vid transport och installation utan skador. Om kunden så önskar kan det varmförzinkade stålet även målas innan leverans. R-Taso jobbar för att minimera miljöbelastningen redan i produktutvecklingsarbetet genom att optimera mängden råvaror och konstruera produkterna för en lång livscykel.

Anpassningsbara lösningar

Fabriker och industrianläggningar genomgår förändringar och moderniseringar under sin livstid. Stålkonstruktioner bör också anpassas för att tillåta ändringar och återanvändning på ett smidigt sätt. Tack vare den modulära uppbyggnaden av R-Tasos produkter kan gångbryggor och plattformar återanvändas och modifieras och flexibelt anpassas till branschens föränderliga behov. R-Tasos produkter är ett väldigt bra exempel på varmförzinkade konstruktioner anpassade för den cirkulära ekonomin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *