Mange ulike bruksområder

 Varmfosinking av stålet er den beste løsningen på mange områder, der en lang vedlikeholdsfri levetid er et krav.

Varmforsinking brukes hovedsaklig i korrosive miljøer, for eksempel  i korrosjonsklassene C2-C5 i.h.t standarden EN ISO 12944-2 , men kan også brukes i mindre korrosive miljøer, f.eks innendørs.

Det er viktig å velge riktig type korrosjonsbeskyttelse når en lang, vedlikeholdsfri levetid er ønskelig. I dag er det mange materialer og belegg på markedet, som ofte beskrives som «sammenlignbare med varmforsinking» eller til og med «bedre enn varmforsinking». De fleste tilfellene baserer disse uttalelsene seg på resultater fra akselerert korrosjonstesting i salttåke, som dessverre gir et resultat som ikke er relevant når det gjelder utendørs eksponering i lengre perioder. Varmforsinket stål har blitt brukt i flere hundre år på en rekke bruksområder, så det er mange pålitelige eksempler som viser hvor godt det faktisk fungerer.

Akselerert korrosjonstest gir misvisende resultater

Salttåketest i henhold til standard ISO 9227

Når nye typer belegg skal innføres på markedet, brukes ofte resultatene fra akselerert korrosjonstesting i salttåke som referanse for beleggets korrosjonsegenskaper. Dette skjer gang på gang, hvilket er overraskende. I introduksjonen til gjeldende standard for salttåketesting, ISO 9227, nevnes følgende, som ikke synes å være kjent for alle som bruker standarden: «Det er sjelden et direkte forhold mellom korrosjonsbestandigheten til et materiale i salttåke og i andre miljøer, siden et stort antall faktorer påvirker korrosjonsprosessen, for eksempel dannelsen av beskyttende filmer på overflaten av materialet. På grunn av dette skal ikke testresultatet betraktes som et mål på hvordan materialet kommer til å oppføre seg i miljøet der det skal brukes. Salttåketesting er primært egnet for å raskt undersøke om det finnes diskontinuiteter, lesjoner og porer i organiske og uorganiske lag. Testene kan også brukes til kvalitetskontroll for samme type belegg, men bør ikke brukes til kvalitative sammenligninger mellom ulike typer overflater. Ofte er det ikke mulig å bruke resultater oppnådd under salttåketesting for å sammenligne langsiktige egenskaper ved ulike beleggtyper, da korrosjonsbelastningen under salttåketesting avviker betydelig fra de faktiske korrosjonsforholdene».

Korrosjon av varmforsinket stål

Ved normal utendørs eksponering i Norge i dag, er sinkkorrosjon 0,5 – 2 μm per år, noe som betyr at et lag med en tykkelse på 80 μm gir det varmforsinkede produktet en levetid på minst 40 år, ofte betydelig lenger. Den gode korrosjonsbestandigheten til varmforsinking i et utendørs miljø skyldes oppbyggingen av et beskyttende lag med stabile korrosjonsprodukter på overflaten. At varmforsinking er den overflatebehandlingen som gir den lengste korrosjonsbeskyttelsen, er dokumentert i et stort antall feltstudier. I mange tilfeller har en svært lang levetid blitt notert, fra 60 og opp til 100 år.

I vedlegg E til standard EN ISO 1461 fremgår det tydelig at resultater fra akselerert korrosjonstesting (f.eks Kesternick-test, ISO 6988 eller salttåketesting) ikke skal brukes til å vurdere varmforsinkede overflaters korrosjonsegenskaper. Sink har god korrosjonsbeskyttende effekt som skyldes dannelsen av et passiverende lag på overflaten når den utsettes for ulike miljøer. I akselererte tester kan ikke dette laget dannes på en naturlig måte, og derfor fremkommer ikke de virkelige egenskapene til sink. Det samme gjelder rustfritt stål, som også passifiseres ved å bygge opp et korrosjonsbestandig oksid på overflaten av materialet. Rustfritt stål får dermed også et betydelig dårligere resultat i akselerert testing enn det som oppnås ved naturlig eksponering i forskjellige miljøer.

Midlertidig korrosjonsbeskyttelse

Andre typer belegg kan gi inntrykk av gode korrosjonsegenskaper under salttåketesting, mange ganger fordi de er beskyttet av midlertidig korrosjonsbeskyttelse av kromat, voks eller fett. Den midlertidige korrosjonsbeskyttelsen er i stand til å opprettholde en fuktighetsbarriere for den begrensede varigheten av salttåketesten. I feltforsøk, hvor produktet utsettes for vær, solbestråling og temperatursvingninger, og i mange tilfeller også for korrosjon og slitasje, har den midlertidige beskyttelsen svært begrenset levetid. Ofte er hensikten å beskytte produktet under transport fra produsent til kunde, slik at overflatebehandlingen er god til overleveringen.

Feil beslutningsgrunnlag kan bli dyrt

I akselererte korrosjonstester, som for eksempel ISO 9227, eksponeres prøven i et miljø som ikke er representativt for normal bruk.  Når man vet at feil bruk av salttåketesting har forårsaket store korrosjonsproblemer og dermed også høye kostnader, har informasjonen i innledningen – som delvis er gjengitt ovenfor – blitt lagt til. Til tross for dette brukes resultater fra salttåketesting ofte da nye belegg markedsføres som «bedre enn varmforsinket». Disse materialprodusentene har tydeligvis ikke tatt hensyn til innføringen av standarden de refererer til. Som kunde er det derfor viktig å være klar over hva som virkelig gjelder. Akselererte tester er ikke nødvendig for varmforsinket stål. Århundrer med fullskala testing i de mest skiftende miljøer har vist uovertruffen korrosjonsbeskyttelse av varmforsinking.

Sammenligning av ulike typer sinkbelegg

Nedenfor sammenlignes et par ulike typer sinkbelegg.

Hot dip galvanizingElectroplatingZinc spraying
Coating thickness70 – 215 µm3- 12 µm 1)40 – 200 µm
StandardEN ISO1461ISO 20812972
AdherenceAlloying with the steelElectro-cemicalMechanical
ApplicationDipping in melt zincElectrolytic depositSpaying of molten zinc droplets
AppearanceShiny and/or grayShinyLight gray
FinishGoodVery goodGood
Spread in thicknessLowMedium 2Higher 3
Coating inside cavitiesYesNoNo
Outdoor protection 4)Very good (25 – 75 years)Bad (1 – 6 years)Good (10 – 50 years)
Quality controlEasyEasy 5Easy 5
Upper size limitationAround 25 m in NordenAround 6 m in NordenNo limits
Lower size limitation3 mm wood screwApproximately 2 mmHeavy enough for the spray pressure.
Use of coated productUtedoor when long lifte time is requiredIndoor or outdoor during shorter periodsUtdoor
Life time costVery lowHighLow
Cathodic protectionVery goodLimitidGood
Deformation during applicationMay occur 6NoNo

1) Tykkere lag kan opprettes, men disse vil være dyrere å produsere enn varmforsinking
2) Avhengig av elektrodeplassering
3) Avhengig av operatørens dyktighet
4) Lokale variasjoner kan forekomme
5) Krever imidlertid flere målinger pga. spredningen
6) Innebygd spenning i store overflater kan utløses i det varme sinkbadet