Blogg
20 juni, 2021
Laddstationer för elbilar – ny intressant produkt i infrastrukturen
22 oktober, 2021

Fördelarna med närproducerat gäller inte bara livsmedel!

I Norden har vi höga krav på vår industriproduktion. Lokala myndigheter utför tillståndsprövningar och kontrollerar att givna gränsvärden inte överskrids. Att personalen har avtalsenlig lön, betald semester och andra sociala förmåner är en självklarhet för oss. Regelverket för verksamheten sätts av våra myndigheter. Det känns tryggt och pålitligt.  Desto mer förvånad blir man då stora statliga företag handlar upp varmförzinkat gods i så kallade lågprisländer, där vi vet att de produktionsvillkor nordiska myndigheter instiftat inte gäller. Där kraven, både på arbetsmiljö och miljöpåverkan från industrin, är betydligt lägre än här.

Så klart att priset är lägre, och det måste vara ganska mycket lägre eftersom även den många gånger långa transporten kan räknas hem. Frågan är om de inköpare som väljer dessa leverantörer själva skulle vilja arbeta under de förutsättningar som ofta råder?  En annan fråga är hur man kan garantera att det importerande företagets code of conduct efterlevs. Vet man till exempel vilken blyhalt zinken hos det importerade godset har? I Norden arbetar vi med zinkkvaliteten Special High Grade, med maximalt 0.003 % av kadmium respektive bly. I många andra länder tillåts fortfarande blyhalter som är betydligt högre, över 1 %.

I slutändan har det många gånger visat sig att billigt kan bli dyrt. Många laster med varmförzinkat gods som kommer in i Norden har både haft omfattande transportskador och stora kvalitetsbrister, och har fått omförzinkas i nordiska anläggningar innan de kan monteras, vilket både genererar ökade kostnader och miljömässig belastning.

Till vår glädje har vi märkt att en ganska stor del av den produktion som flyttats ut faktiskt börjar komma tillbaka. Kvalitetsbrister, kommunikationssvårigheter och långa ledtider uppges som orsaker. Det är här fördelarna med den lokala leverantören, som närproducerar, kommer in. Möjligheten att kunna ringa upp en person du redan känner för att diskutera en konstruktionsförändring eller materialvalsfråga. Möjligheten att kunna be om extra insatser och prioritering när det verkligen behövs. Det finns många historier bland våra medlemmar om hur personalen ställt upp och jobbat extra skift för att hjälpa en kund att klara sina leveranstider.

Varmförzinkning är ett rent hantverksyrke. Kvaliteten på arbete beror på engagemang, kunskap och vilja hos den som utför arbetet. Jag har under mina mer än 20 år i branschen sett många anläggningar runt om i Europa, och vet att det inte hjälper att ha en toppmodern anläggning om du inte har kunnig, erfaren personal. För att bli duktig på yrket måste man lära sig av de äldre, som varit med ett tag. Det finns även många exempel på personer som börjat på golvet som tonåringar och med åren avancerat till koncernledare. Jag tror inte det finns så många andra yrken idag där den karriärvägen fortfarande är möjlig.

Inom Nordic Galvanizers har vi regelbundna operatörsutbildningar för våra medlemmars personal. Det ger mig en unik möjlighet att träffa de som står för den dagliga driften i varmförzinkningsanläggningarna. Och det är ofta som jag har möjligheten att glädja mig åt det engagemang och den kunskap som finns hos ”vår” personal! Jag är stolt over att jobba i den här branschen! Ökande miljömedvetenhet och begrepp som cirkulär ekonomi och hållbart byggande är starka argument för varmförzinkat stål i allmänhet och för nordenproducerat i synnerhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *