Internationellt samarbete höjer nivån på nordisk varmförzinkning
12 juni, 2023
Pulverlackering på varmförzinkat stål ger ännu bättre livslängd
28 november, 2023

Varmförzinkat stål i kontakt med olika träslag

Det finns många tillämpningar där det både är snyggt och praktiskt att kombinera metall och trä. Eftersom det ofta handlar om byggnadsverk där lång underhållsfri livslängd efterfrågas så har varmförzinkat stål blivit allt vanligare, och har tagit över områden där rostfritt tidigare varit det naturliga alternativet.

I Storbritannien, där de vanligaste lövträden är ek och kastanj, har det tidigare varit  praxis att använda rostfritt stål i den här typen av hybridkonstruktioner.  För mindre sura träslag som barrträd, t ex douglasgran och lärk, är varmförzinkat stål ett lämpligt material i beslag och fästelement. Genom att använda mellanlägg av plast eller gummi har det visat sig att det även går att använda varmförzinkat stål för de surare träslagen ek och kastanj, vilket är ett effektivt sätt att hålla nere kostnaderna. Detta har tillämpats på många kända byggnadsverk i Storbritannien, t ex Downland Gridshell-byggnaderna i West Sussex och vid Flimwell Park, där varmförzinkat stål använts med både douglasgran och ek.

Downland Gridshell

Downland Gridshell är en byggnad designad av Buro Happold och Edward Cullinan Architects för Downland Open Air Museum, som fått många fina utmärkelser för sin spektakulära utformning. Byggnaden består av ett strukturellt trägaller, konstruerat av ek från Normandie. Den ovanliga utformningen har möjliggjorts genom användandet av flera tusen patenterade fyrbultsförband i varmförzinkat stål.  Eftersom konstruktionen inte skulle exponeras för fukt bedömdes kombinationen av grön ek och varmförzinkat stål vara ett lämpligt val. Alternativet i rostfritt stål skulle ha gjort byggnaden alldeles för dyr.

En annan stor fördel vid konstruktionen av den här byggnaden var att de varmförzinkade klämförbanden gjorde det möjligt för design- och konstruktionsteamet att undvika att borra och skära i de tunna ekribborna, vilket hade försvagat dem.

Flimwell Park

Studiemöjligheter, arbetstillfällen, bostäder och fritidsaktiviteter erbjuds parallellt i det nyutvecklade området Filmwell Park, som framhålls som ett utmärkt exempel på hållbar landsbygdsutveckling. I det här projekt har kombinationen av trä och varmförzinkat stål en jämnare fördelning, där det varmförzinkade stålet tar en större och mer exponerad roll. I Downland Gridshell, som beskrivs ovan, är trä den huvudsakliga lastbäraren medan det varmförzinkade stålet utgör förbanden som överför belastningen mellan träelementen.

I  Flimwell Park har det material som varit mest lämpat för det aktuella konstruktionselement använts, och fördelningen mellan trä och metall är mer jämn. I vissa delar av konstruktionen dominerar trä och utgör stommen, medan det varmförzinkade stålet endast har en kompletterande roll. På andra platser inom byggnaden tar det varmförzinkade stålet en heltäckande roll, t ex i externa trappor, gångbryggor och balkonger. I dessa delar innebär hållfastheten och beständigheten hos det varmförzinkade stålet stora fördelar, eftersom exponeringen för väder och vind är konstant. En annan fördel  är transparensen som gör det möjligt  att  ”se genom konstruktionen” så att den omkringliggande skogsmiljön kan upplevas.

Med tiden kommer trät i konstruktionen att ändra färg och få en silvergrå eller till och med grön nyans till följd av mossbeklädnad, vilket harmoniserar väl med det varmförzinkade stålet.

Tryckimpregnerat trä

De tekniska egenskaperna, till exempel beträffande hållfasthet och fuktupptagning, är i stort sett desamma för impregnerat och för oimpregnerat trä. Påverkan på metaller är emellertid annorlunda. Med tanke på att impregnerat trä används i fuktutsatta konstruktioner rekommenderas rostfritt stål, varmförzinkat stål eller material med likvärdig korrosionshärdighet i fästdon och beslag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *