Pulverlackering på varmförzinkat stål ger ännu bättre livslängd
28 november, 2023
När är det rätt att blästra i samband med varmförzinkning?
19 januari, 2024

Viktiga egenskaper hos ett bra korrosionsskydd

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos ett bra korrosionsskydd? Att det är heltäckande, har god vidhäftning och verkligen erbjuder ett långvarigt skydd är några egenskaper som ofta uppges som prioriterade bland användare. Miljövänligt, tillgängligt och prisvärt är andra viktiga faktorer. Varmförzinkning erbjuder en bra kombination av dessa egenskaper och är ett populärt alternativ där ett långvarigt korrossionsskydd efterfrågas.

God vidhäftning

Till skillnad ifrån andra ytbehandlingar där skiktet läggs ovanpå stålytan är varmförzinkning är en kemisk reaktion mellan stålet och zinken där en järn-zinkfas byggs upp, vilket innebär att  vidhäftningen är mycket god.

Lång underhållsfri livslängd

Varmförzinkning är välkänt för att ha en lång underhållsfri livslängd i de flesta miljöer, ofta runt 50 år eller ännu längre. Om miljön är mer aggressiv är det lämpligt att gå upp i skikttjocklek, vilket kan göras genom val av ett mer reaktivt stål.

Tåligt vid transport och hantering

Varmförzinkning ger ett tåligt skikt, som klarar transport och hantering på installationsplatsen betydligt bättre än en målad produkt. Idag märks en ökad efterfrågan på varmförzinkade byggnadskonstruktioner för temporära lösningar – hallar, garagebyggnader mm, där konstruktionselementen ska gå lätt att montera både upp och ned, och kunna ligga på lager i väntan på nästa användningsområde. Här passar varmförzinkning bra, eftersom går enkelt och snabbt att montera med bultförband och kan lagerhållas utomhus.

Beläggning på alla ytor – både ut- och invändiga

Vid varmförzinkning sänks stålet ned i ett bad av smält zink och en kemisk reaktion mellan stålet och zinken sker. Detta gör att vidhäftningen blir mycket god, som nämns ovan, och säkerställer även att alla ytor hos konstruktionen, invändiga, utvändiga, klippkanter och hål, får samma  goda korrosionsskydd. Detta är en stor fördel i jämförelse med förbelagd tunnplåt, som också har ett skikt av zink eller zinklegering, men där produkten tillverkas efter ytbeläggningen vilket gör att alla klippkanter och hål blir obelagda.

Förstärkt skydd på hörn och kanter

En annan fördel med varmförzinkning är att beläggningen på hörn och kanter, där färgskikt blir tunnare, istället blir tjockare än på godset i övrigt. Gods som ska varmförzinkas behöver inte kantavrundas på samma sätt som gods som ska målas, men det är et fördel att bryta vassa kanter något för att underlätta hanteringen av godset.

Lågt koldioxidavtryck

Nordens varmförzinkare använder zink tillverkad av Boliden, som har ett långt gående miljötänk i sin produktion. Många använder Bolidens Low-carbon SHG-zink, som bryts i Bolidens egna gruvor i Sverige och på Irland, med hjälp av ren, fossilfri energi. Detta ger ett av de lägsta koldioxidavtrycken för raffinerad zink i världen, mindre än 1 kg CO2eqv/kg zink. Med hjälp av denna produkt kommer koldioxidavtrycket för varmförzinkningen att minska avsevärt jämfört med andra tillgängliga alternativ på marknaden.

God tillgänglighet

Varmförzinkning utförs i speciella anläggningar. I Norden finns 44 sådana anläggningar, dit kunden antingen själv ombesörjer transporten eller så utnyttjas varmförzinkarens turbilar, där samkörning kan vara ett bra alternativ för att minska miljöbelastningen.  

Prisvärt

Varmförzinkning är tvärt  emot vad många tror ofta billigare än att måla konstruktionen. En av anledningarna till detta är att varmförzinkning är mindre personalkrävande. I ett livslängdsperspektiv, där inte bara den initiala kostanden beaktas blir varmförzinkningen ännu mer prisvärd, eftersom underhåll inte behöver utföras. Detta är även en stort miljömässig fördel.

Enkelt att kvalitetsbedöma

Det syns direkt efter avslutad förzinkning om ytbehandlingen av någon anledning inte gått som förväntat. Ser skiktet bra ut och tjockleken uppfyller kraven enligt standarden SS-EN ISO 1461 så är korrosionsskyddet av god kvalitet. Ibland kan nyansvariationer hos skiktet förekomma, genom att vissa områden är blanka eller ljusare gråa, medan andra områden är mörkare. Denna avvikelse är dock enbart av estetisk karaktär och har ingen som helst inverkan på korrosionsskyddet. Eventuella nyansskillnader ses ibland på nyförzinkat gods, men efter en tid i bruk har variationerna vanligtvis jämnat ut sig genom att väder och vind påverkar ytorna och ger dem ett jämnt, gråmatt utseende.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *