Annikki

20 juni, 2021

Viktigt att tänka på vid upphandling av varmförzinkning

För konstruktioner som ska klara en lång livslängd i utomhusmiljö krävs ett pålitligt korrosionsskydd. Varmförzinkning är en mycket bra metod för detta, där det finns en […]
18 juni, 2021

Varmförzinkning, miljö och cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi har blivit ett hett begrepp för både tjänster och produkter. Med cirkulär ekonomi, eller kretsloppsekonomi, menas en modell som bygger på ett kretslopp istället […]
17 juni, 2021

Varmförzinkning inom fordonsindustrin

En betydande del av allt stål som varmförzinkas används inom byggbranschen, men även transport- och bilindustrin är stora användare av varmförzinkning som korrosionsskydd. Korrosion inom fordonsindustrin […]
17 juni, 2021

Varmförzinkat stål – anpassat för morgondagens krav

Är klimatfrågor viktiga för nordiska små- och medelstora industriföretag? Att de stora företagen har en väl uttalad miljöpolicy är naturligtvis förväntat. Men hur ser det ut […]
For members
Svenska