“Poikkeamia kuumasinkityksessä” -kansio on tarkoitettu niin yrityksen päivittäiseen käyttöön kuin sisäiseen koulutukseenkin. Kansion lehdet perustuvat vuoden 1977 julkaisuun, jota on uudistettu huomioiden viime vuosien kehitys. Julkaisemme poikkeamat irtolehtisinä pitääksemme kansion ajan tasalla vaihtamalla sivut ja näin saamaan uuden materiaalin nopeasti kiertoon ja välttääksemme turhaa kopiointia.

Viimeisten vuosikymmenien aikana on edistytty paljon teräksen ja raakaraudan kuumasinkityksessä. Sinkitsijät voivatkin toimittaa nykyisin selvästi parempaa laatua kuin aikaisemmin.

Samanaikaisesti myös ostajat ovat nostaneet vaatimustasoaan.

Jatkuvasti tulee uusia asiakasryhmiä, joiden vaatimuksia pidettiin ennen mahdottomina. Kansainvälisten laatunormien mukaan ISO 9000-sarjassa koko laatuajattelu on siirtynyt uuteen aikakauteen. Markkinoilla on vaikea selviytyä, mikäli ei toimiteta moitteettomia tuotteita. Kehityksestä huolimatta satunnaisia poikkeamia kuumasinkityissä tuotteissa ei voida kuitenkaan välttää. Poikkeamat eivät välttämättä vaikuta tuotteen arvoon olleenkaan, joissakin tapauksissa ne ovat merkityksettömiä. Kuitenkin tietyissä tapauksissa poikkeamat ovat vakavampia.

Poikkeamiin on monia syitä. Useisiin niistä sinkitsijä itse ei voi vaikuttaa, mutta tietyt poikkeamat voidaan selvittää pienillä ponnisteluilla. Sellaisia ovat esimerkiksi rakenne-, materiaali- tai pintavirheet kuumasinkittävissä tuotteissa. Näiden poikkeamien lisäksi voi esiintyä kuumasinkittyjen tuotteiden virheellistä käyttöä.

Kuumasinkitsijällä on mahdollisuus vaikuttaa osaan poikkeamia.

Tämän lehtisen tarkoituksena on luoda parempi keskustelupohja sinkitsijöiden ja heidän asiakkaidensa välille. Olemme pyrkineet selvittämään seikkaperäisemmin erilaisia poikkeamia kuvailemalla kuinka ne syntyvät, kuinka ne ovat tunnistettavissa sekoittamatta niitä toisiin poikkeamiin ja millä toimenpiteillä niihin voidaan vaikuttaa. Pyrimme myös selventämään poikkeamien kuvailua sopivalla kuvamateriaalilla.

Osan kuvamateriaalista olemme saaneet muilta EGGAaan kuuluvilta yhdistyksiltä. Kiitämme luvasta saada käyttää kuvia.