Nærværende mappe “Afvigelser ved varmforzinkning” er beregnet på anvendelse i den daglige arbejdsgang og ved intern uddannelse i de enkelte virksomheder. Mappens indhold er baseret på en tidligere udgave fra 1977, samt på hye erfaringer, der er indsamlet i de senere år.

I de seneste årtier har udviklingen inden for varmforzinkningsindustrien været stor. Dette har medført, at varmforzinkeren i dag kan levere en langt bedre kvalitet end tidligere.

Samtidig er kundernes krav steget markant og der opstår løbende nye kundegrupper, hvis krav tidligere var helt utænkelige. På grund af de internationale kvalitetsnormer i ISO 9000 serien, er hele kvalitetstankegangen inde i en ny tidsalder. Hvis man ikke kan levere produkter, der er svarer til kundernes forventninger, får man på lang sigt svært ved at overleve på markedet.

På trods af denne udvikling, kan afvigelser på varmforzinkede produkter ikke altid undgås. Af og til har disse afvigelser ingen betydning for emnets anvendelse, i andre tilfælde er det helt uden betydning, og i visse andre tilfælde er afvigelserne mere alvorlige.

Der kan være mange forskellige årsager til disse afvigelser. De fleste kan varmforzinkeren ikke påvirke, men nogle af dem kan undgås ved en tidlig og faglig korrekt indsats. Det kan for eksempel være konstruktionsfejl, materialefejl eller overfladefejl på det stål, som skal varmforzinkes. Derudover kan også forekomme forkert anvendelse af de varmforzinkede produkter.

Hensigten med disse blade er, som tidligere nævnt, at skabe et bedre grundlag for diskussion mellem de enkelte varmforzinkere og deres kunder.

Vi har forsøgt at definere de forskellige afvigelser mere detaljeret, ved at beskrive hvordan de opstår, hvordan man kan genkende dem uden at forveksle dem med andre afvigelser, og hvordan man afhjælper dem. Vi forsøger desuden at tydeliggøre afvigelserne ved hjælp af passende billedmateriale.

En del af dette billedmateriale stammer fra vores broderforeninger i EGGA. (European General Galvanizers Association)