I de senere år er det gjort store fremskritt innen varmforzinkingsindustrien. Det betyr at varmforzinking i dag har en langt bedre kvalitet enn tidligere. Kjøperne har også skjerpet kravene. Nye kundegrupper, med krav som tidligere var utenkelige, har kommet til. Med nye internasjonale kvalitetsnormer, og ISO 9000 serien, er fokuseringen på kvalitet blitt stadig sterkere. Om man ikke leverer feilfrie produkter vil det være vanskelig å overleve.

Til tross for alle forbedringer og fremskritt vil utseende på varmforzinkede produkter ikke være ensartet. Dette behøver ikke ha noen betydning for produktets bruk, men kan i enkelte tilfelle ha en viss betydning, og muligens ha større betydning i andre tilfeller.

Det finnes mange forskjellige årsaker til variasjonene. De fleste kan ikke varmforzinkeren styre, men noen kan mestres med visse forholdsregler. Eksempler på årsaker til variasjonene kan være konstruksjonsfeil, materialfeil eller overflatefeil i stålet. Feil bruk av varmforzinkede produkter kan selvsagt også forekomme.

Hensikten med ”Avvik i varmforsinkelse” er å gi et bedre grunnlag for diskusjoner mellom varmforzinkere og kunder, og varmforzinkere i mellom. Det er forsøkt å definere variasjoner ved å beskrive hvordan de oppstår, hvordan de kan identifiseres og hvilke tiltak som kan treffes for å hindre at de oppstår. Billedmaterialet som er brukt er ment å illustrere hvordan variasjonene kan se ut.

Nedenfor angis ulike varianter av utseender  på gods etter at varmforzinking har funnet sted, og årsaken til at utseende er som det er: