Under senare år har stora framsteg gjorts inom varmförzinkningsindustrin. Detta innebär att varmförzinkning idag har en mycket bättre kvalitet än tidigare. Köparna har dock också skärpt kraven och nya kundgrupper, med krav som tidigare ansetts omöjliga att möta, har tillkommit. Med nya internationella kvalitetsstandarder och ISO 9000-serien har fokus på kvalitet blivit allt starkare. För de företag som inte kan leverera tillräckligt bra kvalitet kommer det att vara svårt att överleva i framtiden.

Trots alla förbättringar och framsteg kommer utseende på varmförzinkade produkter inte att vara enhetligt. Detta behöver inte ha någon betydelse för användningen av produkten, men kan ibland ha viss betydelse och i andra fall en större inverkan.

Det finns många olika orsaker till avvikelserna. De flesta kan inte varmförzinkaren styra över, men en del av dem kan begränsas om varmförzinkaren vidtar vissa försiktighetsåtgärder. Exempel på orsakerna till avvikelser kan vara konstruktionsfel, materialfel eller fel i stålytan. Olämplig lagring och användning av varmförzinkade produkter kan naturligtvis också förekomma .

Avsikten med denna sammanställning är att den ska kunna användas vid diskussioner mellan varmförzinkare och kund. I texten presenteras avvikelsen, dess uppkomst, risk för förväxling med andra avvikelser samt förslag på hur de kan åtgärdas.