In recent years, great steps forward have been made in the hot dip galvanizing industry. This means that hot dip galvanizing today has a much better quality than before. However, buyers have also tightened the requirements and new customer groups, with requirements that were previously considered impossible to meet, have been added. With new international quality standards and the ISO 9000 series, the focus on quality has become stronger. For those companies that can not deliver good enough quality, it will be difficult to survive in the future.

Trots alla förbättringar och framsteg kommer utseende på varmförzinkade produkter inte att vara enhetligt. Detta behöver inte ha någon betydelse för användningen av produkten, men kan ibland ha viss betydelse och i andra fall en större inverkan.

Det finns många olika orsaker till avvikelserna. De flesta kan inte varmförzinkaren styra över, men en del av dem kan begränsas om varmförzinkaren vidtar vissa försiktighetsåtgärder. Exempel på orsakerna till avvikelser kan vara konstruktionsfel, materialfel eller fel i stålytan. Olämplig lagring och användning av varmförzinkade produkter kan naturligtvis också förekomma .

Avsikten med denna sammanställning är att den ska kunna användas vid diskussioner mellan varmförzinkare och kund. I texten presenteras avvikelsen, dess uppkomst, risk för förväxling med andra avvikelser samt förslag på hur de kan åtgärdas.