Nedan angivna böcker och broschyrer kan beställas från Nordic Galvanizers Informationskontor . Maila din beställning till  info@nordicgalvanizers.com

Handbok i Varmförzinkning samt flera särtryck är även nedladdningsbara som pdf:er, se nedan.

TitleLanguagePrice (SEK)
Håndbog om varmforzinkning 
Kuumasinkityskäsikirja 
Galvanizing Handbook 
Håndbok i varmforzinking 
Handbok i varmförzinkning   
Danish, Finnish, English, Norwegian, Swedish  50
Praktiske råd ved varmforzinkning 
Käytännön neuvoja kuumainkitykseen 
Praktiska råd vid varmförzinkning
Danish, Finnish, Swedish 50
Galvanizing and Sustainable Construction  
Varmförzinkning och hållbart byggande 
English, Swedish 50
Zinc in the Society and in the Environment  
Zink – resurs och/eller hot?       
English, Swedish 200
ZINK – et metal i kredsløbet 
SINNKI – metalli osana kiertokulkua 
Zink – et metall i naturens kredsløb 
Zink – en metall i kretsloppet 
Danish, Finnish, Norwegian, Swedish  Kostnadsfri
Metaller – i samhälle och miljö SwedishKostnadsfri

Downloadable documents in Danish:

Downloadable documents in English:

Downloadable documents in Finnish:

Downloadable documents in Swedish: